Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu

close

Komunikaty komputera pokładowego

 

1 ABS system faulty   błąd systemu ABS, idzie w parze z Braking Fault
2 Active bonnet deployed   Odpalona aktywna maska (system ochrony potrąconych przechodniów, występuje np w Citroenie C6)
3 Active bonnet faulty   Awaria aktywnej maski
4 Airbag(s) faulty   awarie airbagów
5 Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty   błąd Airbagu lub napinacza pasów bezpieczeństwa
6 Airbag(s) or seat belt(s) faulty   błąd Airbagu lub pasów bezpieczeństwa
7 Ambient brightness sensor faulty   awaria automatycznych świateł
8 Anti wander lane crossing warning device faulty   Uszkodzenie urządzenia ostrzegającego o przekroczeniu pasa ruchu
9 Antypollution system fault   ogólny błąd pracy w którymś z systemów związanych z jakością spalin
10 Auto gearbox temperature too high   za wysoka temperatura automatycznej skrzyni biegów
11 Auto headlights setting faulty   błąd ustawienia automatycznych świateł
12 Auto. door locking deactivated   wyłączone automatyczne zamykanie drzwi
13 Automatic frequency lock   automatyczna regulacja częstotliwości (dotyczy radia)
14 Automatic frequency lock (RDS)deactivated   automatyczna regulacja częstotliwości (RDS) wyłączona
15 Automatic gearbox faulty   uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów
16 Automatic gearbox temperature too high   za wysoka temp oleju w skrzyni automatycznej
17 Automatic handbrake activated   uruchomiony automatyczny hamulec ręczny
18 Automatic handbrake deactivated   Automatyczny hamulec ręczny nieaktywny
19 Automatic headlights   automatyczne światła (główne)
20 Automatic headlights activ.   automatyczne światła (główne) właczone
21 Automatic headlights deact.   automatyczne światła (główne) wyłączone
22 Automatic headlights deactivated   automatyczne światła (główne) nieaktywne
23 Automatic headlights setting faulty   awaria auto-świateł
24 Automatic windscreen wiper activated   automatyczne wycieraczki aktywne
25 Automatic windscreen wiper deactivated   automatyczne wycieraczki nieaktywne
26 Automatic wiping active   czujnik deszczu aktywowany ( dot. automatycznych wycieraczek)
27 Battery charge faulty   awaria alternatora
28 Battery low   niskie napięcie akumulatora
29 Bonnet open   otwarta maska
30 Boot mechanism not locked !   mechanizm bagażnika niezabezpieczony (czyli zamknięty)
31 Boot open   otwarty bagażnik
32 Brake light bulb(s) faulty.   uszkodzenie żarówki(ek) świateł stopu
33 Brake pads worn   zużyte okładziny klocków hamulcowych
34 Braking system faulty   awaria systemu hamowania, często połączona z awarią ABS, wtedy jest po tym "ABS system fault"
35 Brightness sensor faulty.   uszkodzenie czujnika zmierzchu
36 Bulb(s) blown   przepalona(e) żarówka(i)
37 Call forwarding deactivated   przekazywanie rozmów nieaktywne ( dotyczy podłączonego telefonu)
38 Cannot read CDs   nie można odczytać płyty CD
39 CD changer empty   pusta zmieniarka płyt CD
40 CD changer not available   niedostępna zmieniarka płyt ( może być zablokowana ?)
41 CD changer temperature too high   za wysoka temperatura zmieniarki CD
42 Check tyre pressure and reinitialize   sprawdzić cisnienie opon i powtórnie zainicjować (zaprogramować ?)
43 Check tyre pressure.   Sprawdź ciśnienie w oponach
44 Child safety activated   System bezpieczeństwa dzieci aktywowany
45 Child safety deactivated   System bezpieczeństwa dzieci wyłączony
46 Coolant level low   niski poziom płynu chłodzącego
47 Cruise control activation impossible: enter speed   aktywacja tempomatu niemożliwa: wprowadz wartość
48 Cruise control faulty   awaria tempomatu
49 Cruise control not possible: speed low   tempomat -  ustawienie prędkości niemożliwe - zbyt niska prędkość
50 Current speed too high   bieżąca prędkość zbyt wysoka (dla aut z tempomatem)
51 Depollution system fault   ogólny błąd zwiazany z poprawą jakości spalin (patrz także Antipollution system fault)
52 Diagnosis complete   (Auto)diagnostyka kompletna (zakończona)
53 Diagnosis in progress...   (Auto)diagnostyka w toku...
54 Diagnosis OK   (Auto)diagnostyka w porządku
55 Diagnosis underway...   trwa diagnostyka...
56 Diesel particle filter additive level low   niski poziom dodatku (płynu) do filtra cząstek stałych (FAP)
57 Dipped beam bulb(s) faulty   uszkodzona(e) żarówka(i) świateł mijania
58 Direction indicator(s) faulty   uszkodzony(e) kierunkowskaz(y)
59 Directional headlight(s) faulty   uszkodzenie świateł kierunkowych
60 Discharge lamp(s) defective.   uszkodzenie lamp wyładowawczych (tzw. ksenonów)
61 Door(s) open   drzwi otwarte
62 Doors locked   drzwi zablokowane
63 Driver's seatbelt not fastened   nie zapięty pas kierowcy
64 Driving school pedals indication   wskazanie pedałów samochodu do nauki jazdy ??
65 Economy mode active   tryb zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem
66 Engine antipollution system faulty.   awaria katalizatora lub FAP ?
67 Engine level coolant too high   zbyt wysoki poziom cieczy chłodzącej
68 Engine management system faulty.   awaria komputera silnika
69 Engine oil level low   niski poziom oleju w silniku
70 Engine oil pressure low   niskie ciśnienie oleju w silniku
71 Engine oil temp too high   Za wysoka temperatura oleju w silniku
72 Engine overheating   przegrzanie silnika
73 ESP system deactivated   wyłączony system ESP
74 ESP/ASR system faulty   awaria systemu ESP/ASR
75 F. seat belt(s) not fastened!   niezapięte przednie pasy bezpieczeństwa
76 FAP additive level low   niski poziom dodatku (płynu) FAP
77 Fault :load shedding in progress  błąd: trwa zrzucanie obciążenia (prawdopodobnie dotyczy odcięcia zasilania do niekrytycznych systemów)
78 Faulty suspension max speed 90 km/h (50 mph).   uszkodzenie zawieszenia -  max prędkość 90 km/h
79 Fog lamp bulb(s)faulty   przepalona żarówka przeciwmgielna
80 Foglight bulb(s) faulty   przepalona żarówka przeciwmgielna
81 Folding roof mechanism faulty   uszkodzenie mechanizmu składania dachu
82 Front left hand door open   otwarte przednie lewe drzwi
83 Front parking asst. system faulty.   uszkodzenie przedniego systemu wspomagania parkowania
84 Front passenger seatbelt fastened   pas przedniego pasażera zapięty
85 Front passenger seatbelt not fastened   niezapięty pas przedniego pasażera
86 Front passenger seatbelt unfastened   niezapięty pas przedniego pasażera
87 Front right hand door open   otwarte przednie prawe drzwi
88 Front seatbelts not fastened   niezapięte przednie pasy
89 Fuel circuit deactivated   obieg(?) paliwa nieaktywny
90 Fuel filler flap not locked   niezamknięta pokrywa wlewu paliwa
91 Fuel level low   niski poziom paliwa
92 Fuel tank not locked   nie zamknięty zbiornik (korek wlewu) paliwa
93 Fuel used change in progress   trwa przełączanie na alternatywne paliwo (LPG/benzyna?)
94 Gearbox faulty   awaria skrzyni biegów
95 Handbrake cable fault auto handbrake activated   uszkodzona linka ręcznego aktywny automatyczny hamulec
96 Handbrake faulty   awaria hamulca ręcznego
97 Handbrake off   hamulec ręczny "zwolniony"
98 Handbrake on   hamulec ręczny "zaciągnięty"
99 Hands free starting system faulty   uszkodzenie systemu zdalnego uruchamiania pojazdu
100 High speed, check tyre pressures   wysoka prędkość, sprawdź ciśnienie w oponach
101 Hydraulic suspension pressure faulty   niewłaściwe ciśnienie zawieszenia (hydro)pneumatycznego
102 Ice alert   ryzyko gołoledzi, oblodzenia
103 Ignition key left in   informacja że nie wyjęliśmy kluczyka
104 Immobilizer faulty   błąd immobilisera
105 L. hand brake light bulb fault.   uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
106 Lane monitoring deactivated.   wyłączone śledzenie pasa ruchu
107 Lane monitoring inactive.   nieaktywne śledzenie pasa ruchu
108 Lane monitoring system deactivated   wyłączony system śledzenia pasa ruchu
109 Lane crossing warning system faulty.   błąd systemu ostrzegania o przekroczeniu pasa ruchu
110 Left hand brake light bulb faulty.   uszkodzenie lewej żarówki świateł stopu
111 Left hand reversing light bulb faulty.   uszkodzenie lewej żarówki świateł cofania
112 Left rear sliding door faulty   awaria przesuwanych drzwi (to na pewno nie dotyczy)
113 LPG fuel refused   odrzucone żądanie przełączenia na LPG (dotyczy inst.gazowych)
114 LPG in use   LPG w użyciu (dotyczy inst.gazowych)
115 LPG system faulty   awaria (błąd) układu LPG (dotyczy inst.gazowych)
116 Main beam bulb(s) faulty   uszkodzenie żarowek świateł drogowych
117 Min level LPG   niski poziom LPG (dotyczy inst.gazowych)
118 Mobile deflector faulty   uszkodzenie ruchomego spoilera / wlotu powietrza ?
119 More than one door open.   otwarte więcej niż jedne drzwi
120 No bulb blown.   brak przepalonych żarówek
121 No CD changer magazine   brak magazynku CD w zmieniarce
122 No cruise control: speed low.   brak tempomatu: niska prędkość
123 No door open.   brak otwartych drzwi
124 No warning present.   brak ostrzeżeń
125 None of rear passenger seatbelts fastened.   Żadne z tylnych pasów nie są zapięte
126 Oil level low   niski poziom oleju
127 Oil pressure low   zbyt niskie ciśnienie oleju
128 Operation impossible : cassette not locked.   operacja niemożliwa: kaseta nie zatrzaśnięta
129 Operation impossible : screen open.   operacja niemożliwa: otwarte okno / żaluzja ?
130 Operation impossible: lock roof   czynność niemożliwa -  zablokowany dach
131 Operation of roof impossible: boot open   praca dachu niemożliwa -  otwarty bagażnik ( dot.modeli typu cabriolet)
132 Operation of roof impossible: screen not in place   praca dachu niemożliwa, (okno) nie jest na właściwym miejscu ( dot.modeli typu CC)
133 Operation of roof impossible: speed too high   praca dachu niemożliwa -  zbyt duża prędkość ( dot.modeli typu cabriolet)
134 Overtaking assistance faulty.   uszkodzenie wspomagania wyprzedzania
135 Overtaking assistance system faulty   uszkodzenie systemu wspomagania wyprzedzania
136 Parking assistance system faulty   awaria systemu parkingowego (zbliżeniowego)
137 Parking asst. system deactivated.   system parkingowy wyłączony
138 Parking lamps activated   aktywne oświetlenie parkingowe
139 Parking lights activated.   włączone światła parkingowe
140 Passenger airbag switched off.   wyłączona poduszka pasażera
141 Passenger's airbag deactivated   wyłączona poduszka (Air - bag) pasażera
142 Power steering faulty   awaria układu wspomagania kierownicy
143 Press footbrake and set gear lever to 'N'   wcisnąć hamulec (zasadniczy) i ustawić bieg na pozycję N (neutral)
144 Prolonged starting in progress.   trwa przedłużona procedura uruchamiania
145 Puncture(s) in tyres detected   wykryto przebicie opony
146 Put auto box in 'P' position.   ustaw bieg skrzyni automatycznej w położeniu 'P'
147 Put automatic gearbox in 'P' position   ustaw (automatyczną) skrzynię biegów w pozycji P
148 R. hand brake light bulb fault.   uszkodzenie prawej żarówki świateł stopu
149 Rain sensor faulty   awaria czujnika deszczu
150 RDS activated   RDS aktywny (Radio Data System)
151 Rear cent. passenger seatbelt unfastened   nie zapięte pasy "tylnego środkowego" pasażera
152 Rear cent. pass. seatbelt fastened.   zapięty pas tynego środkowego pasażera
153 Rear left hand door open.   otwarte tylne lewe drzwi
154 Rear LH & CENT pass. seatbelts fastened.   zapięte tylne pasy pasażera: lewy i środkowy
155 Rear LH & RH pass. seatbelt is fastened.   zapiete tylne pasy pasażera: lewy i prawy
156 Rear LH passenger seatbelt fastened.   zapięty pas tylnego lewego pasażera
157 Rear LH passenger seatbelt unfastened   nie zapięte pasy "tylnego lewego" pasażera
158 Rear LH passenger seatbelt unfastened.   niezapięte pasy tylnego lewego pasażera
159 Rear LH sliding door faulty.   uszkodzenie tylnych lewych drzwi przesuwnych
160 Rear parking asst. system faulty.   uszkodzenie tylnego systemu wspomagania parkowania
161 Rear passenger seatbelts fastened.   zapięte pasy tylnych pasażerów
162 Rear RH & CENT pass. seatbelts fastened.   zapięte pasy tylnych pasażerów: prawy i srodkowy
163 Rear RH pass seatbelt unfast.   niezapięty pas tylnego prawego pasażera
164 Rear RH pass. seatbelt fastened.   zapięty pas tylnego prawego pasażera
165 Rear RH passenger seatbelt unfastened   nie zapięte pasy "tylnego prawego" pasażera
166 Rear RH passenger seatbelts fastened.   zapięte pasy tylnego pasażera
167 Rear right hand door open.   otwarte tylne prawe drzwi
168 Rear screen open.   otwarte tylne okno ?
169 Rear seatbelts fastened.   zapięte tylne pasy
170 Rear. LH pass. seatbelt fastened.   zapięty tylny lewy pas pasażera
171 Regional stations preference(REG) mode activated  włączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
172 Regional stations preference(REG) mode deactivated   wyłączony tryb preferencji stacji lokalnych (REG)
173 Reminder: Lane monitoring inactive   Przypomnienie: nieaktywny system śledzenia pasa ruchu
174 Remote control battery flat   padnięta bateria w pilocie
175 Remote control battery low   słaba bateria w pilocie
176 Remote control not detected   pilot nie został wykryty
177 Remote control of battery is spent   bateria w pilocie zużyta
178 Reversing light bulb(s) faulty   uszkodzenie żarówki(ek) cofania
179 Right hand brake light bulb faulty   przepalona żarówka prawego "STOP"
180 Right hand reversing light bulb faulty   uszkodzenie prawej żarówki cofania
181 Right rear sliding door faulty   Awaria (odsuwanych) tylnych prawych drzwi (P806)
182 Risk of black ice   ryzyko gołoledzi, oblodzenia
183 Risk of FAP clogging   ryzyko zatkania się filtra FAP
184 Risk of ice.   ryzyko wystąpienia gołoledzi
185 Risk of particle filter clogging   ryzyko zatkania się filtra cząstek stałych
186 Roof frame fault   awaria ramy dachu
187 Roof mechanism faulty.   uszkodzenie mechanizmu dachu
188 Roof mechanism not locked   mechanizm dachu niezabezpieczony
189 Roof open.   dach otwarty
190 Roof operation   mechanizm dachu w użyciu
191 Roof operation complete   zamknięcie / otwarcie dachu ukończone
192 Roof operation impossible: boot net not in position.   niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : siatka w bagażniku w złym połozeniu
193 Roof operation impossible: boot open.   niemożliwe otwarcie / zamknięcie dachu : otwarty bagażnik
194 Roof operation impossible: cassette not locked   praca dachu niemożliwa - niezablokowana kaseta
195 Roof operation impossible: external temperature low   praca dachu niemożliwa -  niska temperatura zewnętrzna
196 Roof operation impossible: Lock roof.   praca dachu niemożliwa -  zatrzaśnij dach ?
197 Roof operation impossible: roof locked   praca dachu niemożliwa - dach zablokowany
198 Roof operation impossible: screen open   praca dachu niemożliwa  -  otwarty szyberdach ?
199 Roof operation impossible: speed too high.   praca dachu niemożliwa: za wysoka prędkość
200 Roof operation incomplete   nie ukończone zamykanie/otwieranie dachu
201 Screen washer fluid level low   niski poziom płynu do spryskiwaczy
202 Seat belt(s) fastened.   pasy bezpieczeństwa zapięte
203 Seatbelt(s) not fastened   nie zapięte pasy kierowcy
204 Self locking doors activated   automatyczne blokowanie drzwi aktywne
205 Self locking doors deactivated   automatyczne blokowanie drzwi nieaktywne
206 Shock sensor faulty   awaria czujnika wstrząsu
207 Side airbag faulty   awaria bocznych Air - bagów
208 Sidelight bulb(s) fault   przepalona żarówka postojowa
209 Sidelights left on   zostawione światła włączone
210 SIM Card missing or poorly inserted   brak lub niewłaściwie włożona karta SIM
211 Space measuring system faulty   błąd pomiaru systemu zbliżeniowego
212 Sport suspension mode activated   tryb zawieszenia sportowego aktywny
213 Start impossible: unlock steering   uruchomienie niemożliwe: odblokuj kierownicę
214 Starting phase has failed (consult handbook)   Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem (skonsultuj się z instrukcją)
215 Starting phase has failed.   Faza uruchomienia zakończona niepowodzeniem
216 STOP -  START faulty.   awaria systemu Stop & Start (system automatycznie wyłączający silnik w korkach, występuje np.. w Citroenie C2)
217 Stop & Start activated   system Stop & Start włączony
218 Stop & Start available.   dostępny system Stop & Start
219 Stop & Start deactivated   system Stop & Start wyłączony
220 Stop & Start deferred   uruchomienie systemu Stop & Start odłożone na później
221 Stop lamp test: brake gently   test świateł stopu: zahamuj delikatnie
222 STOP -  START system faulty   awaria systemu Stop & Start
223 Suspension faulty   awaria układu zawieszenia
224 Suspension faulty max v speed :90 km/h   awaria zawieszenia -  max prędkość 90km/h
225 Suspension pressure faulty   błąd (niewłaściwe) ciśnienia zawieszenia
226 Top up engine coolant level   kontrolka minimalnego poziomu płynu chłodzącego, dolej płynu
227 Traffic message(TA) mode activated   informacja o korkach aktywowana
228 Traffic message(TA) mode deactivated   informacja o korkach nieaktywna
229 Tyre pressure normal.   ciśnienie w oponach w normie
230 Tyre pressure not monitored.   wyłączone śledzenie ciśnienia w oponach
231 Tyre pressure to low   za małe ciśnienie w oponach, dla samochodów z czujnikami ciśnienia
232 Tyre pressure(s)not monitored   ciśnienie opon nie jest monitorowane
233 Tyre puncture(s) detected   wykryto przebicie opony
234 Unblock disel filter   zapchany filtr FAP
235 Use Stop & Start   użyj systemu Stop & Start
236 Stop & Start available   Stop & Start dostępny
237 Water in diesel filter.   woda w filtrze oleju napędowego
238 Water presence in the diesel filter   stwierdzona obecność wody w filtrze oleju napędowego (diesel)
239  X seatbelts attached   zamontowane pasy 3 punktowe